Klíčové kompetence lektora 21. století v MSK

Vážení lektoři, trenéři, metodici a konzultanti dalšího vzdělávání, zvažujete možnosti jak zvýšit svou konkurenceschopnost?

Nabízíme vám rozvoj dovedností ve vzdělávání dospělých se zaměřením na využití možností

  • interaktivní tabule
  • videokonferencí

Projekt obsahuje semináře i workshopy, kde si účastníci tréninku „vlastnoručně“ vyzkoušejí nabyté znalosti na vlastních tématech. Nechybí ani setkávání lektorů při výměně zkušeností. Podrobnosti najdete v dalších záložkách.

Aktuality

Uzavřeli jsme průzkum vzdělávacích potřeb a zájmu o účast v projektu „Klíčové kompetence lektora 21. století v MSK“. Dnes 29.1.2013 jsme začali rozesílat potencionálním zájemcům závazné přihlášky a termíny konání jednotlivých pilotních kurzů a seminářů. Přihlášku s termíny najdete ke stažení i na tomto webu v sekci „Termíny pilotních kurzů“.


Práce na projektu „Klíčové kompetence lektora 21. století v MSK“ byly zahájeny 1. 11. 2012 na úvodní projektové schůze za účasti pracovníků příjemce dotace, společnosti ha-vel family s.r.o. a projektového partnera - Asociace trenérů a konzultantů managementu, občanské sdružení.