Kontakty

ha-vel familky s.r.o.   Příjemce dotace:
ha-vel family s.r.o.
Křišťanova 1049/15
702 00 Ostrava Přívoz
Manažer projektu: Ing. Ludvík Laboda
552 305 392, 606 778 892
ludvik.laboda@ha-velfamily.cz
   
ATKM Asociace trenérů a konzultantů managementu   Projektový partner:
Asociace trenérů a konzultantů managementu, občanské sdružení
Údolní 5/222, 602 00 Brno
Metodik projektu: Ing. Vladimír Mareš, CSc.
737 920 662
esf-msk@atkm.cz

Aktuality

Uzavřeli jsme průzkum vzdělávacích potřeb a zájmu o účast v projektu „Klíčové kompetence lektora 21. století v MSK“. Dnes 29.1.2013 jsme začali rozesílat potencionálním zájemcům závazné přihlášky a termíny konání jednotlivých pilotních kurzů a seminářů. Přihlášku s termíny najdete ke stažení i na tomto webu v sekci „Termíny pilotních kurzů“.


Práce na projektu „Klíčové kompetence lektora 21. století v MSK“ byly zahájeny 1. 11. 2012 na úvodní projektové schůze za účasti pracovníků příjemce dotace, společnosti ha-vel family s.r.o. a projektového partnera - Asociace trenérů a konzultantů managementu, občanské sdružení.