Průzkum zájmu o účast v projektu

Vážení přátelé,

v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost získala ostravská firma ha-vel family s.r.o. s partnerem Asociace trenérů a konzultantů managementu (dále jen ATKM) podporu na realizaci regionálního projektu zaměřeného na rozvoj dovedností lektorů, trenérů, metodiků a konzultantů dalšího vzdělávání - efektivní využití možností interaktivní tabule a videokonferencí ve vzdělávání dospělých.

Vzhledem k tomu, že dle našeho názoru patříte do okruhu potenciálních zájemců o projekt, který jsme nazvali „Klíčové kompetence lektora 21. století v MSK“, reg. č. CZ.1.07/3.2.07/03.0040, a který se právě rozbíhá v Moravskoslezském kraji, zasíláme vám v příloze informace o projektu a současně nabízíme možnost účasti nebo se podílet vhodnou formou na jeho realizaci. Projekt bude realizován v období od listopadu letošního roku do konce října 2014 v Ostravě.

Samozřejmě vítanou možností aktivní spolupráce na projektu je vyslání vhodných účastníků tréninku, kde budou zpracované materiály vyzkoušeny v praxi. Účast v projektu je zcela zdarma. Váš zájem zaznamenáme, budeme vás průběžně informovat o aktivitách projektu a ve správném okamžiku vás do něj zapojíme. Projekt obsahuje semináře i workshopy, kde si účastníci tréninku „vlastnoručně“ vyzkoušejí nabyté znalosti na vlastních tématech.

Jedním z prvních kroků projektu je zpřesnění již provedené analýzy vzdělávacích potřeb. Proto vás nyní také prosíme o pomoc při zpřesnění obsahové náplně jednotlivých modulů, které budou v rámci projektu zpracovány. Pomůžete nám tak zvýšit kvalitu a celkovou přidanou hodnotu vytvořených materiálů pro trenéry, lektory a konzultanty dalšího vzdělávání.

Váš zájem o spolupráci i připomínky k navrženém obsahu jednotlivých tréninkových modulů nám můžete sdělit vyplněním a vrácením přiloženého dotazníku na e-mailovou adresu projektu esf-msk@atkm.cz. Prosíme, abyste tak učinili nejpozději do konce listopadu 2012, bude-li však váš zájem směřovat také na případnou práci v autorském týmu, prosíme o reakci neprodleně, protože tým se sestavuje souběžně s probíhající analýzou.

Bližší informace o ha-vel family a ATKM a aktuální informace o projektu najdete postupně na stránkách www.ha-velfamily.cz a http://www.atkm.cz/.

Budeme rádi, pokud informaci o našem projektu předáte dalším osobám či institucím, které by mohla zajímat. Pro případné dotazy jsme k dispozici na níže uvedených kontaktech. Pokud možno volte kontakt přes e-mail projektu: esf-msk@atkm.cz.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci. S pozdravem

Ludvík Laboda
ha-vel family s.r.o., manažer projektu
tel.: 606 778 892, 552 305 392
email: ludvik.laboda@ha-velfamily.cz

Vladimír Mareš
ATKM, metodik projektu
tel.: 737 920 662
email: esf-msk@atkm.cz

Dotazník ke stažení

Aktuality

Uzavřeli jsme průzkum vzdělávacích potřeb a zájmu o účast v projektu „Klíčové kompetence lektora 21. století v MSK“. Dnes 29.1.2013 jsme začali rozesílat potencionálním zájemcům závazné přihlášky a termíny konání jednotlivých pilotních kurzů a seminářů. Přihlášku s termíny najdete ke stažení i na tomto webu v sekci „Termíny pilotních kurzů“.


Práce na projektu „Klíčové kompetence lektora 21. století v MSK“ byly zahájeny 1. 11. 2012 na úvodní projektové schůze za účasti pracovníků příjemce dotace, společnosti ha-vel family s.r.o. a projektového partnera - Asociace trenérů a konzultantů managementu, občanské sdružení.