Termíny pilotních kurzů

Pro klíčovou aktivitu KA02 „Využití interaktivní tabule ve vzdělávání“ jsou připraveny následující termíny pilotních kurzů:

  • Modul č. 1 - Maximalizace využití interaktivní tabule - Seminář 7.5.2013
  • Modul č. 2 - Tvorba vlastních výukových programů - Seminář 16.5.2013 a workshop 17.5.2013
  • Modul č. 3 - Využití interaktivní tabule s jinými médii - Seminář 31.5.2013
  • Modul č. 4 – Zapojení interaktivní tabule do celkového scénáře (pracovního procesu) lektora - Seminář 13.6.2013 a workshop 14.6.2013
  • Modul č. 5 – Tvůrčí přístup k využití interaktivní tabule - Workshop 21.6.2013

Místo konání: Učebna v areálu společnosti K2 atmitec s.r.o., Křišťanova 1097/7, 702 00 Ostrava Přívoz. Místo konání je nedaleko Hlavního nádraží Ostrava a kousek od dálnice s dobrou dopravní obslužností. Začátek pilotního kurzu v 8:30. Mapa zde.

Aktuality

Uzavřeli jsme průzkum vzdělávacích potřeb a zájmu o účast v projektu „Klíčové kompetence lektora 21. století v MSK“. Dnes 29.1.2013 jsme začali rozesílat potencionálním zájemcům závazné přihlášky a termíny konání jednotlivých pilotních kurzů a seminářů. Přihlášku s termíny najdete ke stažení i na tomto webu v sekci „Termíny pilotních kurzů“.


Práce na projektu „Klíčové kompetence lektora 21. století v MSK“ byly zahájeny 1. 11. 2012 na úvodní projektové schůze za účasti pracovníků příjemce dotace, společnosti ha-vel family s.r.o. a projektového partnera - Asociace trenérů a konzultantů managementu, občanské sdružení.