Výukové moduly

Pro klíčovou aktivitu KA02 „Využití interaktivní tabule ve vzdělávání“ jsou připraveny následující výukové moduly:

 • Modul č. 1 – Maximalizace využití interaktivní tabule
 • Modul č. 2 – Tvorba vlastních výukových programů
 • Modul č. 3 – Využití interaktivní tabule s jinými médii
 • Modul č. 4 – Zapojení interaktivní tabule do celkového scénáře (pracovního procesu) lektora
 • Modul č. 5 – Tvůrčí přístup k využití interaktivní tabule

Program modulů projektu

Modul č. 1 - Maximalizace využití interaktivní tabule

 • Základní seznámení s technologiemi a druhy interaktivních tabulí
 • Technologie snímání pohybu
 • Technologie projekce
 • Zásadní rozdíly mezi programovým vybavením tabulí
 • Popis základních funkcí a možností interaktivní tabule
 • Tabule jako projekční nástroj
 • Tabule jako tablet
 • Instalace interaktivní tabule
 • Základní seznámení se softwarem interaktivní tabule (Smart Notebook)
 • Základní charakteristika SMART Notebook
 • Periferie interaktivních tabulí

Modul č. 2 - Tvorba vlastních výukových programů

 • Rozdíl mezi klasickou přípravou výuky a tvorbou interaktivních výukových materiálů
 • Příprava materiálů pro interaktivní výuku
 • Pravidla prezentací
 • Příprava výukové lekce
 • Příprava testů a možnosti zkoušení
 • Nácvik práce s interaktivní tabulí
 • Seznámení s uživatelským prostředím SW tabule
 • Import dat a práce se vstupními materiály sloužícími pro tvorbu interaktivních výukových modulů
 • Vytvoření výukové lekce
 • Tvorba testů a kontrolních otázek

Modul č. 3 - Využití interaktivní tabule s jinými médii

 • Základy práce s počítačovou grafikou, příprava a zpracování grafických dat
 • základní charakteristika bitmapové grafiky
 • základní charakteristika vektorové grafiky
 • Základy práce se zvukem, záznam zvuku, import zvukových souborů
 • Základní přehled audio formátů
 • Základy práce s videosoubory, možnosti importu a střih videa
 • Základní přehled video formátů
 • Základy práce s flash animacemi
 • Správa databáze multimediálních souborů

Modul č. 4 – Zapojení interaktivní tabule do celkového scénáře (pracovního procesu) lektora

 • Rozdíly v pojetí klasické a interaktivní výukové lekce
 • Příprava scénáře výuky a zakomponování moderních interaktivních prvků
 • Interaktivní tabule jako nosný nástroj děje výuky
 • Chyby ve využití moderních IC/IT nástrojů ve výuce („technika pro techniku“)
 • Zpracování vlastního výukového scénáře na základě vytvořených výukových lekcí
 • Prezentace a nácvik práce s nástroji/programovým vybavením/technikou/výukovými materiály
 • Zpracování vlastních tréninkových pomůcek
 • Kritika a zpětná vazba (jak přijímat kritiku, jak poskytovat zpětnou vazbu a čerpat z ní)

Modul č. 5 – Tvůrčí přístup k využití interaktivní tabule

 • Úvod
 • Ověření fungování vytvořených návrhů v pracovních skupinách
 • Prezentace nejúspěšnějších výstupů
 • Prezentace inovativních technik a tvůrčího pojetí vzdělávání
 • Diskutování otázek a problémů spojených s využitím interaktivních prvků

Aktuality

Uzavřeli jsme průzkum vzdělávacích potřeb a zájmu o účast v projektu „Klíčové kompetence lektora 21. století v MSK“. Dnes 29.1.2013 jsme začali rozesílat potencionálním zájemcům závazné přihlášky a termíny konání jednotlivých pilotních kurzů a seminářů. Přihlášku s termíny najdete ke stažení i na tomto webu v sekci „Termíny pilotních kurzů“.


Práce na projektu „Klíčové kompetence lektora 21. století v MSK“ byly zahájeny 1. 11. 2012 na úvodní projektové schůze za účasti pracovníků příjemce dotace, společnosti ha-vel family s.r.o. a projektového partnera - Asociace trenérů a konzultantů managementu, občanské sdružení.